Nyhet · 2018-02-22

Ny utgåva av säkerhetsstandardserien för anläggningsmaskiner

SS-ISO 20474:2018 Earth-moving machinery – Safety, en standardserie i 13 delar har nu blivit fastställd som svensk standard. Denna standardserie är den globalt viktigaste inom säkerhet för anläggningsmaskiner och arbetet med att revidera den har drivits under svenskt sekretariat.

För anläggningsmaskiner avsedda för den europeiska marknaden är det dock fortfarande den mot Maskindirektivet harmoniserade standardserien SS-EN 474 Earth-moving machinery – Safety som gäller. Arbete med att revidera denna standardserie är i full gång, även det under svenskt sekretariat.

Här kan du ladda ner och köpa standardserien SS-ISO 20474

Vill du påverka standardiseringen av anläggningsmaskiner? Kontakta Sara.berggren@sis.se , projektledare för den aktuella kommittén eller läs mer på kommitténs sida SIS/TK 225 Anläggningsmaskiner.