Nyhet · 2022-06-15

Ny utgåva – Harmoniserad säkerhetsstandard för anläggningsmaskiner

Under svenskt ledarskap har standardserien SS-EN 474: 2022 Anläggningsmaskiner – Säkerhet nu utkommit som ny utgåva. Denna standardserie är harmoniserad* mot Maskindirektivet och utgör på den europeiska marknaden den i särklass viktigaste inom maskinsäkerhetsområdet för anläggningsmaskiner. Nu söker vi dig som vill vara med och påverka det fortsatta arbetet.

Standardserien utgörs av 13 s.k. C-standarder där del 1 anger generella säkerhetskrav för anläggningsmaskiner och övriga 12 delar anger särskilda krav för specifika maskintyper. Maskintyper som omfattas är schaktmaskiner, lastare, grävlastare, hydrauliska grävmaskiner, dumprar, motorschaktvagnar, väghyvlar, rörläggare, dikesgrävare, kompaktorer, lingrävmaskiner och vältar.

Anledningen till att denna standardserie har så stor betydelse för branschen är att den i likhet med andra harmonierade standarder kan användas exempelvis av tillverkare för ”bedömning om överenstämmelse” mot gällande EU-lagstiftning, vilket är ett krav för att produkten ska få saluföras på Europas inre marknad.

Den nya utgåvan har genomgått en generell uppfräschning men medför även betydande tekniska förändringar som bland annat innefattar:

  • uppdateringar mot de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i Maskindirektivet,
  • tillkomna krav på lyftande maskiner och “Fitness for purpose”,
  • utökade krav för snabbfästen,
  • utökade siktkrav,
  • tydliggörande av hur uppfyllande av krav ska verifieras,
  • uppdatering av normativa referenser,
  • uppdatering av Bilaga ZA (anger sambandet mellan väsentliga krav i EU-lagstiftning och standarden).
  • ny del 13 för vältar

Detta omfattande arbete som även inkluderade framtagandet av en helt ny standard, del 13 för vältar, har letts av Convenor och projektledare Stefan Nilsson från Volvo Construction Equipment med stöd från SIS projektledning.

*För att en standard ska betraktas som harmoniserad måste den först offentliggjorts i EU:s officiella tidning (EUT). Dessa offentliggöranden sker vid ett fåtal tillfällen per år och i skrivande stund har EN 474:2022 ej offentliggjorts i EUT.

Vill du påverka standardiseringen av anläggningsmaskiner? Kontakta Sara Berggren, projektledare för den aktuella kommittén på sara.berggren@sis.se  eller läs mer på kommitténs sida SIS/TK 225 Anläggningsmaskiner.


Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS/TK 225? Kontakta gärna oss. 

Sara Berggren
Projektledare
sara.berggren@sis.se

Daniel Hedlund
Projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se

Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.