Nyhet · 2022-02-15

Ordning och reda med fokus på intressenterna

Att skapa en grund för hållbar utveckling med kvalitetsledning inom vård och omsorg – det är något som låter sig göras ännu bättre med hjälp av standarder.

Inför webbinariet 15 mars har vi frågat ett antal kunniga som arbetar med kvalitetsledning inom vård och omsorg om deras erfarenheter och reflektioner kring standarden.

Matz Söderlund är medförfattare till SS-EN 15224 och har god erfarenhet av att samordna ledningssystem. Matz belyser den stora fördelen med att arbeta efter standarden:

- Att utgå ifrån organisationens förutsättningar och våra intressenters behov och förväntningar vrider fokus mot dem som vi egentligen är till för. Sedan skapar kravet på förbättring och utveckling av våra processer ett driv att förbättra och utveckla med intressenterna i fokus.

 Matz kan se att det fortfarande finns delar av standarden som kan förbättras, där språket är en av dem. Oavsett storlek på organisation är det lättare att ta till sig om beskrivningen av processer är lättillgänglig och tydlig. Här finns mer att göra, menar Matz.

När vi frågar vilken skillnad som användandet av SS-EN 15224 har gjort för verksamheten berättar Angelica Nordin, kvalitetssamordnare inom VO Anestesi och hennes kollega Susanna Rosin att de har fått god hjälp att identifiera problemområden, som de själva tidigare inte hade sett men som blev tydliga vid internrevisionen.

- Att vara en certifierad verksamhet innebär ordning och reda, är de båda överens om.

Även om standarden har bidragit till mycket och hjälpt många verksamheter att utvecklas och bli mer strukturerade, finns det utrymme för fortsatta förbättringar. Webbinariet 15 mars syftar till att presentera standarden och vilken nytta den kan göra, men också få fler att engagera sig i det fortsatta förbättringsarbetet. Genom att bredda representationen, få med fler kompetenser och intressegrupper ökar möjligheterna till både nationell och internationell påverkan.

Läs mer och anmäl dig här >>