Nyhet · 2021-02-10

Nytt område inom europeiska standardiseringen - Animal Welfare (djurhälsovård)

Inom den europeiska standardiseringen, CEN, har ett förslag om ett nytt standardiseringsområde för Animal Welfare tagits fram.

Närbild på två kor som betar

Den 2 juni 2020 arrangerades det ett rundabordssamtal kring veterinärmedicin inom sektionen för Vård och omsorg på SIS. Under detta samtal ledde diskussionerna till att det finns behov för standardisering inom framför allt sterilteknik och diagnostik.

Nu finns ett förslag om att starta en europeisk kommitté inom CEN för ”Animal welfare”. Kommittén föreslås arbeta med standardisering inom djurhälsovård, där man inkluderar riktlinjer för implementering av diagnostiska metoder och kvalitetskontroll av diagnostiska reagens, samt datahantering och analytisk teknik som används för diagnostiska metoder.

För vidare diskussion kring detta ämne bjuder CEN in till diskussionsmöte på följande datum:

  • Fredag, 26 februari, 10-11
  • torsdag, 11 mars, 15-16.

Hör av dig till Lena Morgan på SIS, lena.morgan@sis.se, om du tycker detta vill veta mer eller är intresserad av att delta på dessa möten.

SIS arbete är intressentstyrt och vi är därför måna om att veta vad du tycker om detta förslag och om det är ett område som du tycker att svenska intressenter bör delta i.


För anmälan, kontakta:

Lena Morgan, projektledare SIS
lena.morgan@sis.se

Standarder inom hälsa, vård och omsorg

Standardisering inom vård och omsorg är ett område som utvecklas snabbt och bidrar till kvalitet, effektivitet och ökad patient- och brukarsäkerhet, med utgångspunkt i verksamhet och individ. Standarder är också viktiga verktyg för att underlätta och kvalitetssäkra offentliga upphandlingar och stödja innovation.

Hos SIS finns cirka 30 tekniska kommittéer som arbetar med dessa frågor idag.

Läs mer om standardisering

Hos SIS finns drygt 300 tekniska kommittéer arbetar med frågor inom samhällets alla områden. Se alla våra standard­iserings­områden och ansök för att delta i det område du vill påverka.