Standard Svensk standard · SS-ISO 6746-1:2006

Anläggningsmaskiner - Definitioner på mått och kodsystem - Del 1: Maskiner av grundtyp (ISO 6746-1:2003, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6746-1:2006

Anläggningsmaskiner - Definitioner på mått och kodsystem - Del 1: Maskiner av grundtyp (ISO 6746-1:2003, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 6746 defines certain dimensions of earth-moving base-machines as well as the codes identifying those dimensions. At the same time, it specifies a reference system for defining, and a coding system for identifying, additional, similar di-mensions in terminology standards and commercial specifications. It is applicable to the basic types of earth-moving machinery as defined in ISO 6165.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6746-1:2006

Anläggningsmaskiner - Definitioner på mått och kodsystem - Del 1: Maskiner av grundtyp (ISO 6746-1:2003, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsmaskiner och gruvdrift, SIS/TK 225

Internationell titel: Earth-moving machinery - Definitions of dimensions and codes - Part 1: Base machine (ISO 6746-1:2003, IDT)

Artikelnummer: STD-46519

Utgåva: 3

Fastställd: 2006-09-28

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 6746-1