Standard Svensk standard · SS-EN 635-2

Plywood - Utseendesortering - Del 2: Lövträ

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 635-2

Plywood - Utseendesortering - Del 2: Lövträ
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard ger typer och gränser för karakteristika i trämaterialet och för tillverkningsfel (defekter) så att plywoodens ytor kan visuellt sorteras i olika utseendeklasser. Denna klassning kan ligga till grund för en bedömning av plywoods lämplighet för vidareförädling (ytbehandling, ytbearbetning och ytbeläggning). Denna del av EN 635 ger detaljerade sorteringsregler för plywood med ytor av lövträ. Den gäller inte för ytterbelagd plywood.

Ämnesområden

Plywood (79.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 635-2

Plywood - Utseendesortering - Del 2: Lövträ
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Plywood - Classification by surface appearance - Part 2: Hardwood

Artikelnummer: STD-17670

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-11-24

Antal sidor: 15