Standard Svensk standard · SS-EN 14081-3:2012+A1:2018

Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 3: Maskinell hållfasthetssortering; kompletterande krav för produktionskontroll

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14081-3:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14081-3:2012+A1:2018

Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 3: Maskinell hållfasthetssortering; kompletterande krav för produktionskontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements additional to those given in EN 14081-1 for factory production control of machine graded structural timber with rectangular cross-sections shaped by sawing, planing or other methods, and having deviations from the target sizes corresponding to EN 336.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Träkonstruktioner (91.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14081-3:2012+A1:2018

Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 3: Maskinell hållfasthetssortering; kompletterande krav för produktionskontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control

Artikelnummer: STD-80007618

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-31

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 14081-3:2012

Ersätts av: SS-EN 14081-3:2022