Standard Svensk standard · SS-EN 13696:2009

Trägolv - Provningsmetoder för bestämning av elsticitet, nötnings- och slagtålighet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13696:2009

Trägolv - Provningsmetoder för bestämning av elsticitet, nötnings- och slagtålighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method to determine the resistance to wear of lacquered wood floorings, a method to test the elasticity of the lacquer and a method to determine resistance to impact of lacquered wood floorings.

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080) Golvbeläggningar (97.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13696:2009

Trägolv - Provningsmetoder för bestämning av elsticitet, nötnings- och slagtålighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Wood flooring - Test methods to determine elasticity and resistance to wear and impact resistance

Artikelnummer: STD-68646

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-01-12

Antal sidor: 36