Standard Svensk standard · SS 2875

Brand och räddning - Utrymningsplaner - Symboler

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 2875:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 2875

Brand och räddning - Utrymningsplaner - Symboler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger form och färg för symboler avsedda att användas på utrymningsplaner.

Ämnesområden

Speciell utrustning (01.080.20) Byggnadsutformning (94.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 2875

Brand och räddning - Utrymningsplaner - Symboler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Fire protection - Evacuation plans - Symbols

Artikelnummer: STD-18999

Utgåva: 2

Fastställd: 1996-09-18

Antal sidor: 8

Ersätter: SS 2875

Ersätts av: SS 2875:2019