Standard Svensk standard · SS 780726

Skeppsteknik - Maskinrumsventilation i turbinfartyg - Förutsättningar och beräkningsgrunder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 780726

Skeppsteknik - Maskinrumsventilation i turbinfartyg - Förutsättningar och beräkningsgrunder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Ventilations, luftbehandlings- och uppvärmningssystem för marint bruk (47.020.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 780726

Skeppsteknik - Maskinrumsventilation i turbinfartyg - Förutsättningar och beräkningsgrunder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Skeppsteknik och Marin Teknologi, SIS/TK 477

Internationell titel: Shipbuilding - Engine room ventilation in turbineships - Conditions and basis of calculations

Artikelnummer: STD-6980

Utgåva: 1

Fastställd: 1979-11-15

Antal sidor: 12