Standard Svensk standard · SS-EN 1011-5

Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 5: Svetsning av kompoundplåt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1011-5

Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 5: Svetsning av kompoundplåt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard ger allmänna rekommendationer för svetsning av kompoundplåt med lämpliga bågsvetsmetoder och bandplätering med elektroslaggsvetsning. Den kan allmänt tillämpas på all kompoundplåt och är lämplig oberoende av den typ av tillverkning som är berörd, även om den relevanta tillämpningsstandarden kan ha tilläggskrav. Icke-järnmetallpläteringar som titan, tantal, zirkonium och deras legeringar omfattas inte av denna standard. Exampel på fogutformning ges i EN ISO 9692-4. Denna standard omfattar svetsning av påsvetsgods och svetsning av eventuella övergångszoner mellan grundmaterial och plätering. Dessa övergångszoner är kombinationer av olegerat järngrundmaterial med höglegerade rostfria stål, nickellegeringar eller andra ickejärnmetaller. Det mekaniska och fysikaliska utförandet av förbanden omfattas inte av denna standard. Provningsmetoder och acceptansnivåer ingår inte då de beror på tillverkningens driftsförhållanden. Dessa detaljer bör erhållas från ritningsunderlaget. Pläteringens korrosionsmotstånd beror på många faktorer och är inte en del av denna standard. För allmänna riktlinjer, se EN 1011-1.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1011-5

Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 5: Svetsning av kompoundplåt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 442 Svetsupplysningar, SIS/TK 134/AG 02

Internationell titel: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 5: Welding of clad steels

Artikelnummer: STD-34393

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-09

Antal sidor: 23