Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25239-4:2020

Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 4: Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer (ISO 25239-4:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25239-4:2020

Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 4: Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer (ISO 25239-4:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the requirements for the specification and qualification of welding procedures for the friction stir welding (FSW) of aluminium.
In this document, the term "aluminium" refers to aluminium and its alloys.
This document does not apply to friction stir spot welding which is covered by the ISO 18785 series.
NOTE Service requirements, materials or manufacturing conditions can require more comprehensive testing than is specified in this document.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25239-4:2020

Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 4: Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer (ISO 25239-4:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Friction stir welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification of welding procedures (ISO 25239-4:2020)

Artikelnummer: STD-80023375

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-07-31

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 25239-4:2012