Standard Svensk standard · SS-EN 13133

Hårdlödning - Lödarprövning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13585:2012 , SS-EN ISO 13585:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13133

Hårdlödning - Lödarprövning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard för lödarprövning (enligt den definition som ges i 3.1) anger de huvudkrav som är väsentliga för hårdlödningsmetoden, provningsbetingelser, bedömning och intyg. På grund av de många tillämpningsområden som finns för hårdlödning innehåller inte standarden detaljerade acceptansgränser då dessa är speciella för varje produkt och måste avtalas i varje enskilt fall före kontraktets ingående (se även 4). Det förutsätts att vid behov särskilda krav utarbetas för de enskilda industritillämpningarna inom ramen för standarden och anges i respektive tillämpningsstandard. Rekommenderat formulär för intyg om lödarprövningen finns i bilaga A. Vad beträffar proven krävs att lödaren visar nöjaktig praktisk erfarenhet och kunskap om de hårdlödningsmetoder, material och säkerhetskrav med avseende på vilka han skall godkännas enligt en skriftlig procedur. Standarden gäller hårdlödning med handbrännare (flamlödning) och gäller uteslutande prövning av lödare vars manuella skicklighet har direkt inflytande på resultatet och effektiviteten hos lödförbandet. Den gäller inte för de lödare som inte behöver använda manuell skicklighet eftersom en sådan prövning vanligtvis inte behövs i detta fall. Om lödaren genomgått en särskild yrkesutbildning på det icke industriella området med examen där även hårdlödning ingår, skall den här standarden inte gälla så länge lödaren är anställd inom det området. Utfärdandet av intyg för godkännande av prövningen sker under granskarens eller det granskande organets fulla och enda ansvar.

Ämnesområden

Hårdlödning och mjuklödning (25.160.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13133

Hårdlödning - Lödarprövning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Brazing - Brazer approval

Artikelnummer: STD-29763

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-02-23

Antal sidor: 37

Ersätter: SS 65251 , SS 65251

Ersätts av: SS-EN ISO 13585:2012 , SS-EN ISO 13585:2012