Standard Svensk standard · SS 155470

Smörjmedel, industrioljor och liknande produkter (Klass L) Specifikationer för familj X (Smörjfett)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 155470:2020 Tillägg: SS 155470/Tillägg:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155470

Smörjmedel, industrioljor och liknande produkter (Klass L) Specifikationer för familj X (Smörjfett)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 472 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 472 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard omfattar alla typer av smörjfett som används inom industriella, automotiva eller marina tilllämpningar.
Med smörjfett avses produkt som har en dokumenterad smörjförmåga, fastställd genom tillämpliga laboratorieprover och genom praktiska prov i den aktuella eller i en likvärdig tillämpning. Smörjfett enligt denna standard är en smörjande vätska vilken genom tillsats av förtjockare och eventuella additiv ger en produkt som i vilotillstånd uppvisar egenskaper som en fast kropp och som i sin helhet har en smörjande förmåga. Vid påläggande av en kraft deformeras produkten plastiskt, och om kraften är tillräcklig för att överskrida flytgränsen så uppvisar produkten skjuvtunnande egenskaper och produkten skjuvas allt snabbare tills den flyter. Vid avlägsnande av sådan pålagd kraft återgår produkten till att uppvisa egenskaper som för en fast kropp. Endast smörjfett omfattas av denna standard.
För vissa tillämpningar kan ett eller flera av de tekniska kraven ej uppfyllas på grund av att andra krav har övervägande betydelse för smörjfettets funktion och därmed dess sammansättning och egenskaper. Det är väsentligt att ange rekommendationer i enlighet med denna standard som bygger på erfarenhet av lämpligt val av smörjfettstyp. För användning av smörjfett där risk för kontakt med livsmedel ej kan uteslutas, bör val
ske i samråd med leverantör och/eller expert. För användning av smörjfett som riskerar att läcka ut i känsliga miljöer kan tillägg enligt miljökriterier angivna i denna standard användas.

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100) Hydraulvätskor (75.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155470

Smörjmedel, industrioljor och liknande produkter (Klass L) Specifikationer för familj X (Smörjfett)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 472 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 472 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Lubricants, industrial oil and related products (Class L) Specifications for family X (Greases)

Artikelnummer: STD-35003

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-12-19

Antal sidor: 33

Ersätter: SS 155470

Ersätts av: SS 155470:2020