Standard Svensk standard · SS-ISO 6743-6:2018

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L)-Klassificering - Del 6: Familj C (kuggväxelsystem (ISO 6743-6:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6743-6:2018

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L)-Klassificering - Del 6: Familj C (kuggväxelsystem (ISO 6743-6:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 6743-6:2018 establishes the detailed classification of fluids of Family C (gear systems) which belongs to class L (lubricants, industrial oils and related products). It can be read in conjunction with ISO 6743‑99.
The classification in this document concerns lubricants for industrial gears and excludes lubricants for automotive gears.

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6743-6:2018

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L)-Klassificering - Del 6: Familj C (kuggväxelsystem (ISO 6743-6:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 6: Family C (gear systems) (ISO 6743-6:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80006313

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-08-27

Antal sidor: 20