Standard Svensk standard · SS-ISO 6521-3:2019

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj D (kompressorer) - Del 3: Specifikationer av kategorierna DRA, DRB, DRC, DRD, DRE, DRF och DRG (Smörjmedel för kylkompressorer) (ISO 6521-3:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6521-3:2019

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj D (kompressorer) - Del 3: Specifikationer av kategorierna DRA, DRB, DRC, DRD, DRE, DRF och DRG (Smörjmedel för kylkompressorer) (ISO 6521-3:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the minimum requirements for mineral or synthetic based lubricants intended for use in all types of refrigerating compressors.
NOTE This document can be read in conjunction with ISO 6743-3.

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6521-3:2019

Smörjmedel, industrioljor och motsvarande produkter (klass L) - Familj D (kompressorer) - Del 3: Specifikationer av kategorierna DRA, DRB, DRC, DRD, DRE, DRF och DRG (Smörjmedel för kylkompressorer) (ISO 6521-3:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Lubricants, industrial oils and related products (Class L) - Family D (compressors) - Part 3: Specifications of categories DRA, DRB, DRC, DRD, DRE, DRF and DRG (lubricants for refrigerating compressors) (ISO 6521-3:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80017507

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-11

Antal sidor: 24