Standard Svensk standard · SIS-ISO/TS 11007-2:2023

Petroleumprodukter och smörjmedel - Bestämning av rostförebyggande egenskaper hos smörjfetter - Del 2: Metod med water washout (ISO/TS 11007-2:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-ISO/TS 11007-2:2023

Petroleumprodukter och smörjmedel - Bestämning av rostförebyggande egenskaper hos smörjfetter - Del 2: Metod med water washout (ISO/TS 11007-2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the rust prevention characteristics of lubricating grease in the presence of a flow of an aqueous test fluid.


This test method is used to assess the ability of a grease to prevent corrosion in rolling bearings operated in presence of water, synthetic sea water or any industrial aqueous pollutant, under wash out conditions.

Ämnesområden

Smörjmedel (75.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS-ISO/TS 11007-2:2023

Petroleumprodukter och smörjmedel - Bestämning av rostförebyggande egenskaper hos smörjfetter - Del 2: Metod med water washout (ISO/TS 11007-2:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Petroleum products and lubricants — Determination of rust-prevention characteristics of lubricating greases — Part 2: Method with water wash-out (ISO/TS 11007-2:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80040968

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-02-08

Antal sidor: 20

Ersätter: SIS-ISO/TS 11007-2:2021