Standard Svensk standard · SS 155116:2014

Petroleumprodukter - Bestämning av aromater i dieselbrännolja - Mono- och di-aromatiska föreningar samt PAH

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155116:2014

Petroleumprodukter - Bestämning av aromater i dieselbrännolja - Mono- och di-aromatiska föreningar samt PAH
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger en metod för bestämning av mono-, di-, tri- och högre aromatiska föreningar i diesel-brännolja och petroleumdestillat med en kokpunkt mellan 90 °C och 430 °C utan tillsatts av fettsyrame-tylestrar (FAME). Metoden är en vidareutveckling av en metod framtagen av Institute of Petroleum (numera Energy Institute) med beteckningen IP 548/07. Både den totala halten av aromater och halten polyaromatiska kolväten (PAH) i dieselbrännolja utan FAME bestäms enligt IP 548/07[1] med vätskekromatografisk metod (HPLC). Vidareut-vecklingen i denna standard innebär att flödesriktningen genom kolonnen efter en viss tid ändras så att PAH-föreningarna samlas ihop till ett smalt band. Lägre halter PAH kan härmed bestämmas. Användningsområdet för metoden i denna standard är volymsfraktionen 1 % till 40 % för mono-aromater, volymsfraktionen 0,1 % till 40 % för di-aromater och volymsfraktionen 0,02 % till 30 % för högre aromater. Vid högre aromathalter kan metoden tillämpas efter spädning. Standarden beskriver även en metod för upp-arbetning av låga PAH-halter.

Ämnesområden

Petroleumprodukter, allmänt (75.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155116:2014

Petroleumprodukter - Bestämning av aromater i dieselbrännolja - Mono- och di-aromatiska föreningar samt PAH
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Provning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 413

Internationell titel: Petroleum products - Determination of aromatics in diesel fuel - Mono- and di-aromatic components and PAH

Artikelnummer: STD-100650

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-01-09

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 155116