Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9698:2019

Vattenundersökningar -Tritium - Provningsmetod med vätskescintillationsräkning (ISO 9698:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9698:2019

Vattenundersökningar -Tritium - Provningsmetod med vätskescintillationsräkning (ISO 9698:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method by liquid scintillation counting for the determination of tritium activity concentration in samples of marine waters, surface waters, ground waters, rain waters, drinking waters or of tritiated water ([3H]H2O) in effluents.
The method is not directly applicable to the analysis of organically bound tritium; its determination requires additional chemical processing of the sample (such as chemical oxidation or combustion).
With suitable technical conditions, the detection limit may be as low as 1 Bq·l-1. Tritium activity concentrations below 106 Bq·l-1 can be determined without any sample dilution.

Ämnesområden

Undersökning av vattens fysikaliska egenskaper (13.060.60) Jordkvalitet, pedologi (13.080) Strålningsskydd (13.280)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9698:2019

Vattenundersökningar -Tritium - Provningsmetod med vätskescintillationsräkning (ISO 9698:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska vattenundersökningar, SIS/TK 424

Internationell titel: Water quality - Tritium - Test method using liquid scintillation counting (ISO 9698:2019)

Artikelnummer: STD-80012322

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-06-03

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 9698:2015