Standard Svensk standard · SS-ISO 22127:2019

Dosimetri med radiofotoluminiscens-glas-dosimetrar för kvalitetsgranskning av dosbestämning vid radioterapi med MV röntgen (ISO 22127:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22127:2019

Dosimetri med radiofotoluminiscens-glas-dosimetrar för kvalitetsgranskning av dosbestämning vid radioterapi med MV röntgen (ISO 22127:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the dose assessment method when an RPLD is used for dosimetry audit in external high-energy X-ray beam radiotherapy.
The dosimetry for electron beams and X-ray beams of stereotactic radiotherapy, gamma‑ray of brachytherapy is not included in this version.
This document addresses RPLD handling, measurement method, conversion of measured value to dose, necessary correction coefficient, and the performance requirements for RPLD systems, including the reader.

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280) Kärnenergiteknik Allmänt (27.120.01) Klyvbara material (27.120.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22127:2019

Dosimetri med radiofotoluminiscens-glas-dosimetrar för kvalitetsgranskning av dosbestämning vid radioterapi med MV röntgen (ISO 22127:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Dosimetry with radiophotoluminescent glass dosimeters for dosimetry audit in MV X-ray radiotherapy (ISO 22127:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80019069

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-12-19

Antal sidor: 28