Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20785-4:2021

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 4: Validering av koder (ISO 20785-4:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20785-4:2021

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 4: Validering av koder (ISO 20785-4:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document is intended for the validation of codes used for the calculation of doses received by individuals on board aircraft. It gives guidance to radiation protection authorities and code developers on the basic functional requirements which the code fulfils.
Depending on any formal approval by a radiation protection authority, additional requirements concerning the software testing can apply.

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20785-4:2021

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 4: Validering av koder (ISO 20785-4:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 4: Validation of codes (ISO 20785-4:2019)

Artikelnummer: STD-80030681

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-08-09

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 20785-4:2019