Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20553:2017

Strålskydd - Monitering av personer yrkesmässigt utsatta för risk att internkontamineras med radioaktivt material (ISO 20553:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20553:2017

Strålskydd - Monitering av personer yrkesmässigt utsatta för risk att internkontamineras med radioaktivt material (ISO 20553:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 20553:2006 specifies the minimum requirements for the design of professional programmes to monitor workers exposed to the risk of internal contamination by radioactive substances and establishes principles for the development of compatible goals and requirements for monitoring programmes.

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20553:2017

Strålskydd - Monitering av personer yrkesmässigt utsatta för risk att internkontamineras med radioaktivt material (ISO 20553:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Radiation protection - Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material (ISO 20553:2006)

Artikelnummer: STD-8029229

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-10-27

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 20553:2006