Standard Svensk standard · SS-EN 12101-2:2017

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 2: Krav för brandgasventilatorer - Termisk brandventilation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12101-2:2017

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 2: Krav för brandgasventilatorer - Termisk brandventilation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard gäller för termiska brandgasventilatorer (NSHEV) vilka används som en del av ett ventilationssystem för rök och värmeutsläpp (SHEVS) som placeras på marknaden. I den här standarden anges krav och provningsmetoder för termiska brandgasventilatorer som är avsedda att installeras i brandgaskontrollsystem i byggnader.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Övrigt (13.220.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12101-2:2017

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 2: Krav för brandgasventilatorer - Termisk brandventilation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Smoke and heat control systems - Part 2: Natural smoke and heat exhaust ventilators

Artikelnummer: STD-80026473

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-04-03

Antal sidor: 96

Finns även på: SS-EN 12101-2:2017

Ersätter: SS-EN 12101-2