Standard Svensk standard · SS-ISO 15029-2:2018

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av antändningsegenskaper hos svårbrännbara vätskor - Del 2: Sprayprovning - Alstrad värme vid stabil flamma (ISO 15029-2:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15029-2:2018

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av antändningsegenskaper hos svårbrännbara vätskor - Del 2: Sprayprovning - Alstrad värme vid stabil flamma (ISO 15029-2:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 15029-2:2018 specifies a method by which the fire hazards of pressurised sprays of fire-resistant fluids can be compared. Two sizes of propane flame are used to ignite and stabilise combustion of an air-atomised release of fluid. Measurements related to the rate of heat release, length of flame and density of smoke give quantitative information on the fire behaviour of the fluid.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Petroleumprodukter, allmänt (75.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15029-2:2018

Petroleum och relaterade produkter - Bestämning av antändningsegenskaper hos svårbrännbara vätskor - Del 2: Sprayprovning - Alstrad värme vid stabil flamma (ISO 15029-2:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Smörjmedel och hydraulvätskor, SIS/TK 416

Internationell titel: Petroleum and related products - Determination of spray ignition characteristics of fire-resistant fluids - Part 2: Spray test - Stabilised flame heat release method (ISO 15029-2:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80003640

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-19

Antal sidor: 40