Standard Svensk standard · SS-EN 12094-6:2006

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 6: Krav och provningsmetoder för icke elektriska blockeringsanordningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12094-6:2006

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 6: Krav och provningsmetoder för icke elektriska blockeringsanordningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for non-electrical disable devices for CO2,Inert gas- or Halocarbon gas fire extinguishing systems.
Examples are:
a) an isolating valve in the pipework to the flooding zone or in a pneumatic pilot line;
b) a device blocking the actuator at the bank of containers or the container valve in single-zone installations or the actuator of selector valves in multiple-zone installations.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Utrustning och fordon för brand- och räddningstjänst (14.450)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12094-6:2006

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 6: Krav och provningsmetoder för icke elektriska blockeringsanordningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices

Artikelnummer: STD-45361

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-05-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12094-6