Standard Svensk standard · SS-EN 17446:2021

Brand och räddning – Brandsläckningssystem i storkök – Utförande, dokumentation och provningskrav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17446:2021

Brand och räddning – Brandsläckningssystem i storkök – Utförande, dokumentation och provningskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I det här dokumentet fastställs minimikrav rörande utformning, installation, provning och underhåll av
samt funktion hos fasta automatiska brandsläckningssystem för skydd av kök som omfattar
tillagningsutrustning, fläktkåpor, filterhus och imkanaler. I dokumentet finns även krav gällande
konstruktions- och komponentprestanda utifrån vad som är tillämpligt för specifika typer, utformningar,
storlekar och arrangemang av förkonstruerade brandsläckningssystem för kök.
Dokumentet är inte tillämpligt för kök i hushåll eller utrustning för industriell livsmedelsproduktion.
De detaljerade provningsförfarandena för filterhus och imkanaler finns i CEN/TS 17749.
Ventilationstak av typen med slutet filterhus, som är utformade på liknande sätt som standardfläktkåpor,
omfattas av detta dokument. Ventilationstak av typen med öppet filterhus omfattas inte och kräver en
särskild lösning för filterhusskydd. Skydd för utrustning under ventilationstak med öppet eller slutet
filterhus omfattas.

Ventilationstak av typen med slutet filterhus, som är utformade på liknande sätt som standardfläktkåpor, omfattas av detta dokument. Ventilationstak av typen med öppet filterhus omfattas inte och kräver en särskild lösning för filterhusskydd. Skydd för utrustning under ventilationstak med öppet eller slutet filterhus omfattas.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17446:2021

Brand och räddning – Brandsläckningssystem i storkök – Utförande, dokumentation och provningskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fire extinguishing systems in commercial kitchens — System design, documentation, and test requirements

Artikelnummer: STD-82085867

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-08-18

Antal sidor: 41