Standard Svensk standard · SS-EN 14972-14:2021

Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 14: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för förbränningsturbiner i maskinrum överstigande 260 m³

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14972-14:2021

Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 14: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för förbränningsturbiner i maskinrum överstigande 260 m³
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the evaluation of the fire performance for water mist systems used for fire protection of combustion turbines in enclosures with volumes exceeding 260 m³.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14972-14:2021

Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 14: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för förbränningsturbiner i maskinrum överstigande 260 m³
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 14: Test protocol for combustion turbines in enclosures exceeding 260 m³ for open nozzle systems

Artikelnummer: STD-80031302

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-21

Antal sidor: 28