Standard Svensk standard · SS-EN 14972-1:2020

Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 1: Utförande, installation, kontroll och underhåll

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14972-1:2020

Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 1: Utförande, installation, kontroll och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger krav och rekommendationer för projektering, installation, kontroll och underhåll av alla typer av fast installerade landbaserade vattendimsystem.
Detta dokument är avsett att tillämpas på vattendimsystem med automatiska munstycken och gruppaktiveringssystem med försörjning av vatten från ett separat system eller pumpsystem.
I dokumentet behandlas enbart de tillämpningar och användningsområden som täcks av brandprovningsmetoderna i EN 14972-serien.
Aspekter som rör vattendimma i kombination med explosionsskydd och/eller användning i fordon behandlas inte i detta dokument.
Detta dokument omfattar inte samtliga lagkrav. I vissa länder gäller specifika nationella föreskrifter som har företräde framför detta dokument. De som använder detta dokument rekommenderas att samråda med nationella ansvariga myndigheter om dokumentets tillämplighet.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14972-1:2020

Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 1: Utförande, installation, kontroll och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 1: Design, installation, inspection and maintenance

Artikelnummer: STD-80043095

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-12-28

Antal sidor: 104

Finns även på: SS-EN 14972-1:2020