Standard Svensk standard · SS-EN 1568-3:2018

Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 3: Krav och provningsmetoder för tungskumvätskor för ytpåföring på ej vattenlösliga vätskor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1568-3:2018

Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 3: Krav och provningsmetoder för tungskumvätskor för ytpåföring på ej vattenlösliga vätskor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements for chemical and physical properties, and minimum performance requirements of low expansion foams suitable for surface application to water-immiscible liquids. Requirements are also given for marking.
WARNING - Any type approval according to this standard is invalidated by any change in composition of the approved product.
Some concentrates conforming to this part of EN 1568 can also conform to other parts and therefore can also be suitable for application as medium and/or high expansion foams, and for application at low expansion to water-miscible liquids.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1568-3:2018

Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 3: Krav och provningsmetoder för tungskumvätskor för ytpåföring på ej vattenlösliga vätskor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids

Artikelnummer: STD-80002951

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-03-19

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN 1568-3:2008/AC:2010 , SS-EN 1568-3:2008