Standard Svensk standard · SS-EN 15004-2:2020

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 2: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för FK 5-1-12 släckmedel (ISO 14520-5:2016, modifierad)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15004-2:2020

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 2: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för FK 5-1-12 släckmedel (ISO 14520-5:2016, modifierad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for gaseous fire-extinguishing systems, with respect to FK-5-1-12 extinguishant. It includes details of physical properties, specification, usage and safety aspects.
This document covers only systems operating at nominal pressures of 25 bar, 34,5 bar, 42 bar and 50 bar with nitrogen propellant. This does not preclude the use of other systems.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15004-2:2020

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 2: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för FK 5-1-12 släckmedel (ISO 14520-5:2016, modifierad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK-5-1-12 extinguishant (ISO 14520-5:2019, modified)

Artikelnummer: STD-80025050

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-10-12

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15004-2:2008