Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14121-1:2007

Maskinsäkerhet - Riskbedömning - Del 1: Principer (ISO 14121-1:2007)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 12100:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14121-1:2007

Maskinsäkerhet - Riskbedömning - Del 1: Principer (ISO 14121-1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna del av ISO 14121 fastställs allmänna principer som är avsedda att användas för att uppfylla de riskreduceringsmål som fastställs i ISO 12100-1:2003, avsnitt 5. Dessa principer för riskbedömning sammanför kunskaper om och erfarenhet av konstruktion, användning, incidenter, olyckor och skada som beror på maskinen, för att bedöma den risk som uppträder under de relevanta faserna i en maskins livscykel.
I denna del av ISO 14121 ges vägledning om den information som krävs för att möjliggöra den riskbedömning som ska utföras. Metoder för identifiering av risker samt bedömning och utvärdering av risker beskrivs.
Här ges även vägledning om hur man fattar beslut när det gäller maskinsäkerhet och om vilken typ av dokumentation som krävs för att verifiera den riskbedömning som utförs.
Den är inte tillämplig på de risker som husdjur, egendom eller miljön utsätts för.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Grundläggande standarder (14.010)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14121-1:2007

Maskinsäkerhet - Riskbedömning - Del 1: Principer (ISO 14121-1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Risk assessment - Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)

Artikelnummer: STD-66890

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-13

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN ISO 14121-1:2007

Ersätter: SS-EN 1050

Ersätts av: SS-EN ISO 12100:2010