Standard Svensk standard · SS-EN 14181:2014

Utsläpp och utomhusluft - Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14181:2014

Utsläpp och utomhusluft - Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
.Denna Europastandard beskriver förfaranden för att fastställa kvalitetssäkringsnivåer (QAL) för automatiska mätsystem (AMS) installerade vid industriella anläggningar för bestämning av rökgaskomponenter och andra parametrar i rökgaser. Denna Europastandard beskriver: — ett förfarande (QAL2) för att kalibrera AMS och för att bestämma variabiliteten för de mätvärden som erhållits från detta med syftet att validera lämpligheten hos ett AMS för den aktuella tillämpningen efter installationen av detta; — ett förfarande (QAL3) för att upprätthålla och validera den kvalitet i mätresultaten som krävs vid normal drift av ett AMS genom att kontrollera att egenskaperna för nollpunkt och referenspunkt överensstämmer med bestämningen under QAL1; — ett förfarande för den årliga kontrollen av mätsystem (AST) för att utvärdera (i) att den fungerar korrekt och att dess prestanda bibehålls och (ii) att dess kalibreringsfunktion och variabilitet är desamma som tidigare bestämts. Denna Europastandard är utarbetad för att användas efter det att AMS har godkänts enligt de förfaranden som anges i Europastandarden EN 15267.

Ämnesområden

Luftkvalitet (13.040) Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14181:2014

Utsläpp och utomhusluft - Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems

Artikelnummer: STD-8019498

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-12-02

Antal sidor: 96

Finns även på: SS-EN 14181:2014

Ersätter: SS-EN 14181:2004