Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14644-15:2017

Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 15: Bedömning av lämplighet för användning av utrustning och material baserad på luftburen kemisk koncentration (ISO 14644-15:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14644-15:2017

Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 15: Bedömning av lämplighet för användning av utrustning och material baserad på luftburen kemisk koncentration (ISO 14644-15:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 14644-15:2017 provides requirements and guidelines for assessing the chemical airborne cleanliness of equipment and materials which are foreseen to be used in cleanrooms and associated controlled environments which are linked to the ISO standard for cleanliness classes by chemical concentration (see ISO 14644-8).
The following are outside the scope of ISO 14644-15:2017:
- health and safety requirements;
- compatibility with cleaning agents and techniques;
- cleanability;
- biocontamination;
- specific requirements of equipment and materials for processes and products;
- design details of equipment.

Ämnesområden

Rena rum och rena zoner (13.040.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14644-15:2017

Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 15: Bedömning av lämplighet för användning av utrustning och material baserad på luftburen kemisk koncentration (ISO 14644-15:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Cleanrooms and associated controlled environments - Part 15: Assessment of suitability for use of equipment and materials by airborne chemical concentration (ISO 14644-15:2017)

Artikelnummer: STD-8030067

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-13

Antal sidor: 36