Standard Svensk standard · SS-ISO 11665-4:2021

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 4: Integrerad mätmetod för bestämning av aktivitetskoncentrationens medelvärde med användning av passiv provtagning och fördröjd analys (ISO 11665-4:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11665-4:2021

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 4: Integrerad mätmetod för bestämning av aktivitetskoncentrationens medelvärde med användning av passiv provtagning och fördröjd analys (ISO 11665-4:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes radon-222 integrated measurement techniques with passive sampling. It gives indications for determining the average activity concentration of the radon-222 in the air from measurements based on easy-to-use and low-cost passive sampling, and the conditions of use for the sensors.


This document covers samples taken without interruption over periods varying from a few days to one year.


This measurement method is applicable to air samples with radon activity concentrations greater than 5 Bq/m3.

Ämnesområden

Allmänt (13.040.01) Strålningsmätning (17.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11665-4:2021

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 4: Integrerad mätmetod för bestämning av aktivitetskoncentrationens medelvärde med användning av passiv provtagning och fördröjd analys (ISO 11665-4:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 4: Integrated measurement method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis (ISO 11665-4:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80028393

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-03-30

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-ISO 11665-4:2020