Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11665-2:2019

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 2: Integrerad mätmetod för bestämning av medelvärdet av den potentiella koncentrationen av alfaenergi hos dess kortlivade sönderfallsprodukter ISO/FDIS 11665-2:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11665-2:2019

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 2: Integrerad mätmetod för bestämning av medelvärdet av den potentiella koncentrationen av alfaenergi hos dess kortlivade sönderfallsprodukter ISO/FDIS 11665-2:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes integrated measurement methods for short-lived radon-222 decay products[4]. It gives indications for measuring the average potential alpha energy concentration of short-lived radon-222 decay products in the air and the conditions of use for the measuring devices.
This document covers samples taken over periods varying from a few weeks to one year. This document is not applicable to systems with a maximum sampling duration of less than one week.
The measurement method described is applicable to air samples with potential alpha energy concentration of short-lived radon-222 decay products greater than 10 nJ/m3 and lower than 1 000 nJ/m3.
NOTE For informative purposes only, this document also addresses the case of radon-220 decay products, given the similarity in behaviour of the radon isotopes 222 and 220.

Ämnesområden

Allmänt (13.040.01) Strålningsmätning (17.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11665-2:2019

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: radon-222 - Del 2: Integrerad mätmetod för bestämning av medelvärdet av den potentiella koncentrationen av alfaenergi hos dess kortlivade sönderfallsprodukter ISO/FDIS 11665-2:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 2: Integrated measurement method for determining average potential alpha energy concentration of its short-lived decay products (ISO 11665-2:2019)

Artikelnummer: STD-80017666

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-10-22

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 11665-2:2015