Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 11665-13:2017

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: Radon-222 - Del 13: Bestämning av diffusionskoefficient i vattentäta material: membran tvåsidig aktivitetskoncentration mätmetod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 11665-13:2017

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: Radon-222 - Del 13: Bestämning av diffusionskoefficient i vattentäta material: membran tvåsidig aktivitetskoncentration mätmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the different methods intended for assessing the radon diffusion coefficient in waterproofing materials such as bitumen or polymeric membranes, coatings or paints, as well as assumptions and boundary conditions that shall be met during the test.
This document is not applicable for porous materials, where radon diffusion depends on porosity and moisture content.

Ämnesområden

Allmänt (13.040.01) Skyddskläder (13.340.10) Strålningsmätning (17.240)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 11665-13:2017

Mätning av radioaktivitet i omgivningen - Luft: Radon-222 - Del 13: Bestämning av diffusionskoefficient i vattentäta material: membran tvåsidig aktivitetskoncentration mätmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon 222 - Part 13: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane two-side activity concentration measurement method

Artikelnummer: STD-8030026

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-06

Antal sidor: 52