Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10882-1:2011

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade metoder - Provtagning av luftburna partiklar och gaser i svetsarens andningszon - Del 1: Provtagning av luftburna partiklar (ISO 10882-1:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10882-1:2011

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade metoder - Provtagning av luftburna partiklar och gaser i svetsarens andningszon - Del 1: Provtagning av luftburna partiklar (ISO 10882-1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 10882 specifies a procedure for sampling airborne particles in the breathing zone of a person who performs welding and allied processes (the operator). It also provides details of relevant standards that specify required characteristics, performance requirements and test methods for workplace air measurement, and augments guidance provided in EN 689 on assessment strategy and measurement strategy. This part of ISO 10882 also specifies a procedure for making gravimetric measurements of personal exposure to airborne particles generated by welding and allied processes (welding fume) and other airborne particles generated by welding-related operations. Additionally, it provides references to suitable methods of chemical analysis, specified in other standards, to determine personal exposure to specific chemical agents present in welding fume and other airborne particles generated by welding-related operations. The general background level of airborne particles in the workplace atmosphere influences personal exposure and therefore the role of fixed-point sampling is also considered.

Ämnesområden

Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10882-1:2011

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade metoder - Provtagning av luftburna partiklar och gaser i svetsarens andningszon - Del 1: Provtagning av luftburna partiklar (ISO 10882-1:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet, SIS/TK 134/AG 09

Internationell titel: Health and safety in welding and allied processes - Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone - Part 1: Sampling of airborne particles (ISO 10882-1:2011)

Artikelnummer: STD-81889

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-10-24

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN ISO 10882-1