Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21904-4:2020

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Utrustning för infångning och avskiljning av svetsrök - Del 4: Bestämning av minsta luftvolymflöde för infångningsdon (ISO 21904-4:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21904-4:2020

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Utrustning för infångning och avskiljning av svetsrök - Del 4: Bestämning av minsta luftvolymflöde för infångningsdon (ISO 21904-4:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies two methods for establishing the minimum air volume flow rate. One method is dedicated for use with captor hoods, nozzles and slot nozzles with a ratio of slot length to hose diameter of 8:1 or less. The other method is dedicated for use with on-gun extraction devices.
These methods are not applicable to down draught tables.

Ämnesområden

Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Svetsutrustning (25.160.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21904-4:2020

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Utrustning för infångning och avskiljning av svetsrök - Del 4: Bestämning av minsta luftvolymflöde för infångningsdon (ISO 21904-4:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet, SIS/TK 134/AG 09

Internationell titel: Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 4: Determination of the minimum air volume flow rate of capture devices (ISO 21904-4:2020)

Artikelnummer: STD-80020682

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-17

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 15012-4:2016 , SS-EN ISO 15012-2:2008