Standard Svensk standard · SS-ISO 12789-2:2008

Referensstrålning av neutroner - Del 2: Grundläggande fakta om basstorheter, som karakteriserar simulerade neutronfält vid arbetsplatser (ISO 12789-2:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12789-2:2008

Referensstrålning av neutroner - Del 2: Grundläggande fakta om basstorheter, som karakteriserar simulerade neutronfält vid arbetsplatser (ISO 12789-2:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 12789 describes the characterization of simulated workplace neutron fields produced by methods described in ISO 12789-1. It specifies the procedures used for establishing the calibration conditions of radiation protection devices in neutron fields produced by these facilities, with particular emphasis on the scattered neutrons. The diversity of workplace neutron fields is such that several special facilities have been built in order to simulate them in the laboratory. In this part of ISO 12789, the neutron radiation field specifications are classified by operational quantities. General methods for characterizing simulated workplace neutron fields are recommended.

Ämnesområden

Strålningsmätning (17.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 12789-2:2008

Referensstrålning av neutroner - Del 2: Grundläggande fakta om basstorheter, som karakteriserar simulerade neutronfält vid arbetsplatser (ISO 12789-2:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Reference radiation fields - Simulated workplace neutron fields - Part 2: Calibration fundamentals related to the basic quantities (ISO 12789-2:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-65573

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-17

Antal sidor: 28