Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23547:2023

Mätning av radioaktivitet - Gammastrålande nuklider - Specifikationer gällande referensmätstandard för kalibrering av gammaspektrometrar (ISO 23547:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23547:2023

Mätning av radioaktivitet - Gammastrålande nuklider - Specifikationer gällande referensmätstandard för kalibrering av gammaspektrometrar (ISO 23547:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the characteristics of solid, liquid or gas sources of gamma emitting
radionuclides used as reference measurement standards for the calibration of gamma-ray spectrometers.
These reference measurement standards are traceable to national measurement standards.
This document does not describe the procedures involved in the use of these reference measurement
standards for the calibration of gamma-ray spectrometers. Such procedures are specified in ISO 20042
and other documents.
This document specifies recommended reference radiations for the calibration of gamma-ray
spectrometers. This document covers, but is not restricted to, gamma emitters which emit photons in
the energy range of 60 keV to 1 836 keV. These reference radiations are realized in the form of point
sources or adequately extended sources specified in terms of activity which are traceable to national
standards.

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280) Strålningsmätning (17.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23547:2023

Mätning av radioaktivitet - Gammastrålande nuklider - Specifikationer gällande referensmätstandard för kalibrering av gammaspektrometrar (ISO 23547:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Measurement of radioactivity - Gamma emitting radionuclides - Reference measurement standard specifications for the calibration of gamma-ray spectrometers (ISO 23547:2022)

Artikelnummer: STD-80044692

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-08-11

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 23547:2022