Standard Svensk standard · SS-EN 13523-8:2017

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 8: Bestämning av härdighet mot neutral respektive sur saltdimma

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13523-8:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13523-8:2017

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 8: Bestämning av härdighet mot neutral respektive sur saltdimma
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of The EN 13523 series specifies the procedures for determining the resistance to salt spray (fog) of an organic coating on a metallic substrate (coil coating).
For steel, neutral salt spray (fog) is usually used, and for aluminium, acetic acid salt spray (fog).

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Organiska ytbeläggningar (25.220.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13523-8:2017

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 8: Bestämning av härdighet mot neutral respektive sur saltdimma
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Coil coated metals - Test methods - Part 8: Resistance to salt spray (fog)

Artikelnummer: STD-8027829

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-08-02

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13523-8:2010

Ersätts av: SS-EN 13523-8:2024