Standard Svensk standard · SS-EN 10211:2014

Kemisk analys av järnmetaller - Bestämning av titan i järn och stål - Spektrofotometrisk flamatomabsorptionsmetod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10211:2014

Kemisk analys av järnmetaller - Bestämning av titan i järn och stål - Spektrofotometrisk flamatomabsorptionsmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the determination of titanium in steels and cast irons. The method is applicable to non-alloyed and alloyed steels and cast irons with titanium contents of 0,01 % to 1,0 % (m/m).

Ämnesområden

Kemisk analys av metalliska material (77.040.30) Järn och stål (77.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10211:2014

Kemisk analys av järnmetaller - Bestämning av titan i järn och stål - Spektrofotometrisk flamatomabsorptionsmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Chemical analysis of ferrous materials - Determination of titanium in steels and cast irons - Flame atomic absorption spectrometric method

Artikelnummer: STD-101239

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-02-24

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 10211