Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 10364:2018

Stål och gjutjärn - bestämning av bly, kadmium, kvicksilver, hexavalent krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) med hänsyn till direktiven 2011/65/EU (RoHS) och 2000/53/EC (ELV) - Begränsningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 10364:2018

Stål och gjutjärn - bestämning av bly, kadmium, kvicksilver, hexavalent krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) med hänsyn till direktiven 2011/65/EU (RoHS) och 2000/53/EC (ELV) - Begränsningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The present document gives guidance regarding the chemical composition controls of steels (except chrome plated products) and cast irons in respect of the European legislation, namely Directives 2011/65/EU (RoHS) [1], repealing 2002/95/EU, the Commission Delegated Directive EU 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU [10] and 2000/53/EC (ELV) [2].
These Directives require the characterization of these materials for cadmium (Cd), hexavalent chromium (Cr (VI)), mercury (Hg), lead (Pb), polybrominated biphenyls (PBB), polybrominated diphenyl ethers (PBDE) and the four phthalates DEHP, BBP DBP and DIBP. Nevertheless, the Directives do not reflect the correspondence between these elements/compounds and the normal composition of each material concerned. In other words, for every material there is an obligation to determine all the compounds listed, independently of the relevance of such controls.

Ämnesområden

Kemisk analys av metalliska material (77.040.30) Järn och stål Allmänt (77.080.01)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 10364:2018

Stål och gjutjärn - bestämning av bly, kadmium, kvicksilver, hexavalent krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) med hänsyn till direktiven 2011/65/EU (RoHS) och 2000/53/EC (ELV) - Begränsningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Steels and cast irons - Determination of lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenylethers (PBDE) with regard to directives 2011/65/EU (RoHS) and 2000/53/EC (ELV) - Limitations

Artikelnummer: STD-80012614

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-06-27

Antal sidor: 16