Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4957

Verktygsstål (ISO 4957:1999)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4957:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4957

Verktygsstål (ISO 4957:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Denna internationella standard behandlar följande sorter av plastiskt bearbetade verktygsstål:
a) olegerade kallarbetsstål,
b) legerade kallarbetsstål,
c) legerade varmarbetsstål,
d) snabbstål.
Om inte annat anges är denna internationella standard tillämplig för alla typer av varmvalsade, smidda, kalldraga eller kallvalsade produkter som levereras i något av ytutförandena och värmebehandlingstillstånden givna i 4.1.2 och tabell 1.
Produkter enligt denna internationella standard kan tillverkas med pulvermetallurgiska metoder.
ANM 1: Tabellerna 2, 4, 6 och 8 innehåller endast stålsorter som har uppnått en viss internationell betydelse. Detta betyder inte att de är tillgängliga i alla industriländer. Dessutom specificeras ett antal andra verktygsstål i regionala-, nationella- och företagsstandarder.
ANM 2: När värmebeständighet hos verktyget är särskilt viktigt, som t ex. verktyg för varmformning av glas, skall material väljas från ISO 4955 eller ISO 9722.
1.2 Förutom denna internationella standard är de allmänna tekniska leveransbestämmelserna i ISO 404 tillämpbara.

Ämnesområden

Verktygsstål (77.140.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4957

Verktygsstål (ISO 4957:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Tool steels (ISO 4957:1999)

Artikelnummer: STD-27001

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-22

Antal sidor: 61

Ersätter: SS 142727 , SS 142726 , SS 142737 , SS 142140 , SS 142260 , SS 142310 , SS 142312 , SS 142314 , SS 142710 , SS 142550 , SS 142715 , SS 142716 , SS 142722 , SS 142723 , SS 142725 , SS 141880 , SS 142242

Ersätts av: SS-EN ISO 4957:2018