Standard Svensk standard · SS-EN 10025-2:2004

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 2: Tekniska leveransbestämmelser för olegerade stål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10025-2:2019 , SS-EN 10025-2:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10025-2:2004

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 2: Tekniska leveransbestämmelser för olegerade stål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Den här delen av standard SS-EN 10025-2:2004 specificerar krav för varmvalsade olegerade allmänna konstruktionsstål som levereras som plåt, band, stång och profiler.

Den anger krav för bland annat:

  • kemisk sammansättning
  • mekaniska egenskaper
  • teknologiska egenskaper
  • lämplighet för varmförzinkning
  • provtagning och provningsomfattning.

Fördelar med att använda standarden

För dig som arbetar med konstruktionsstål och vill CE-märka dina produkter mot EU:s byggproduktförordning (CPR) utgör standarden ett användbart verktyg. CE-märkning för de stålsorter som omfattas av denna del behandlas i standardens första del.

Omfattning
Del 2 av denna standard tillsammans med Del 1 anger tekniska leveransbestämmelser för platta och långa produkter och för halvfabrikat som är avsedda för fortsatt bearbetning till platta och långa produkter av varmvalsade olegerade kvalitetstål av sorter och seghetsklasser enligt Tabell 2 till 6 (kemisk sammansättning) och Tabell 7 till 9 (mekaniska egenskaper) i leveranstillstånd enligt 6.3. Tre maskinstål specificeras också i
detta dokument (se tabell 3 och 5) (kemisk sammansättning) och tabell 8 (mekaniska egenskaper). Detta dokument är inte tillämpligt för konstruktionsrör (se SS-EN 10210-1 och SS-EN 10219-1).
De tekniska leveransbestämmelserna är tillämpbara för tjocklekar = 3 mm och = 150 mm för långa produkter av stålsort S450J0. De tekniska leveransbestämmelserna är tillämpbara för tjocklekar = 250 mm för platta och långa produkter av alla övriga hållfasthetsklasser och seghetsklasser. För platta produkter i seghetsklasserna J2 och K2 är de tekniska leveransbestämmelserna tillämpbara för tjocklekar = 400 mm.
Produkter av stålsorterna S185, E295, E335 och E360 kan inte CE-märkas.
Stålsorterna i denna del 2 är inte avsedda att värmebehandlas förutom produkter levererade i leveranstillstånd +N. Avspänningsglödgning är tillåten (se även ANM i 7.3.1.1 i SS-EN 10025-1:2004). Produkter i leveranstillstånd
+N kan varmformas och/eller normaliseras efter leverans (se avsnitt 3).
ANM. 1 Halvfabrikat som skall vidarebearbetas till valsade produkter i överensstämmelse med denna standard bör vara föremål för speciell överenskommelse vid förfrågan och beställning. Den kemiska sammansättningen kan också överenskommas vid beställning men skall vara inom gränserna i tabell 2 och 3.
ANM. 2 För vissa stålsorter och formvaror kan lämplighet för speciella tillämpningar anges vid förfrågan och beställning.
(se 7.4.2, 7.4.3 och tabell 10).

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Olegerade stålprodukter (77.140.45) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10025-2:2004

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 2: Tekniska leveransbestämmelser för olegerade stål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

Artikelnummer: STD-38070

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-03

Antal sidor: 69

Ersätter: SS-EN 10025+A1

Ersätts av: SS-EN 10025-2:2019 , SS-EN 10025-2:2019