Standard Svensk standard · SS-ISO 18632:2018

Legerat stål - Bestämning av mangan - Potentiometrisk eller visuell titrermetod (ISO 18632:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18632:2018

Legerat stål - Bestämning av mangan - Potentiometrisk eller visuell titrermetod (ISO 18632:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a potentiometric or visual titration method for the determination of manganese
content in alloyed steels.
The method is applicable to manganese mass fractions between 2 % and 25 %. Vanadium and cerium
interfere with the determination. If the mass fraction of cerium in the sample is less than 0,01 %, or the
mass fraction of vanadium in the sample is less than 0,005 %, the interference is negligible, otherwise
theoretical corrections are necessary.

Ämnesområden

Specialstål (77.140.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18632:2018

Legerat stål - Bestämning av mangan - Potentiometrisk eller visuell titrermetod (ISO 18632:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Alloyed steels - Determination of manganese - Potentiometric or visual titration method (ISO 18632:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80006373

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-08-31

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 18632:2010