Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15351:2010

Järn och stål - Bestämning av kvävehalt - Smältextraktion i inert gas med detektion genom bestämning av värmeledningsförmåga (Rutinmetod) (ISO 15351:1999)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15351:2010

Järn och stål - Bestämning av kvävehalt - Smältextraktion i inert gas med detektion genom bestämning av värmeledningsförmåga (Rutinmetod) (ISO 15351:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a thermal conductimetric method after fusion under inert gas for the determination of nitrogen in steel and iron.The method is applicable to nitrogen contents between 0,002 % (m/m) and 0,6% (m/m).

Ämnesområden

Järn och stål Allmänt (77.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15351:2010

Järn och stål - Bestämning av kvävehalt - Smältextraktion i inert gas med detektion genom bestämning av värmeledningsförmåga (Rutinmetod) (ISO 15351:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Steel and iron - Determination of nitrogen content - Thermal conductimetric method after fusion in a current of inert gas (Routine method) (ISO 15351:1999)

Artikelnummer: STD-74004

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-10

Antal sidor: 24