Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11652:2022

Stål och järn - Bestämning av halt kobolt - Flamatomisk absorptionspektrometrisk metod (ISO 11652:1997)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11652:2022

Stål och järn - Bestämning av halt kobolt - Flamatomisk absorptionspektrometrisk metod (ISO 11652:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method for the
determination of the cobalt content in steel and iron.
The method is applicable to cobalt contents between 0,003 % (m/m) and 5,0 % (m/m).

Ämnesområden

Järn och stål Allmänt (77.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11652:2022

Stål och järn - Bestämning av halt kobolt - Flamatomisk absorptionspektrometrisk metod (ISO 11652:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Steel and iron - Determination of cobalt content - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 11652:1997)

Artikelnummer: STD-80034504

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-04-04

Antal sidor: 28