Standard Svensk standard · SS-EN 620:2021

Transportörer och transportsystem - Säkerhetskrav för fasta transportband för lösa massor

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 620:2021

Transportörer och transportsystem - Säkerhetskrav för fasta transportband för lösa massor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Detta dokument behandlar de tekniska kraven för stationära bandtransportörer och system så som de definieras i 3.1 till 3.2.4, vilka är konstruerade för kontinuerlig transport av löst bulkmaterial. De faser av livscykeln som omfattas är konstruktion, inställning, drift, underhåll och rengöring.
1.2 Detta dokument omfattar inte:
a) användning i kolgruvor och dagbrott för brytning av brunkol,
b) användning för persontransport,
c) flytande, muddrande och fartygsmonterade strukturer som bär upp transportören,
d) biologiska och kemiska riskkällor som uppkommer till följd av hantering av livsmedel eller läkemedel,
e) konstruktion av stödstruktur som inte tillhör en transportör,
f) vindlaster,
g) riskkällor som uppkommer till följd av hantering av speciellt farligt gods (exempelvis explosiva ämnen, material med strålning),
h) riskkällor som uppkommer till följd av kontakt med eller inandning av skadlig vätska, gas, dimma, ånga eller damm,
i) biologiska och mikrobiologiska riskkällor (virus eller bakterier),
j) riskkällor som kommer från användning av joniserande strålningskällor,
k) transportörer som är utrustade med rörligt band av annat slag än ett kontinuerligt gummi- eller polymeriskt band för det transporterade mediet,
l) riskkällor som kommer från när bandtransportörer integreras med andra maskiner.
Säkerhetskraven i detta dokument gäller för utrustning och system som släpps ut på marknaden efter att detta dokument publicerats.
Anmärkning: Direktiv 2014/34/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar kan gälla för den typ av maskiner eller utrustning som omfattas av denna Europastandard. Detta dokument är inte avsett att ange tillvägagångssätt för att fullständigt efterleva de grundläggande kraven för hälsa och säkerhet i 2014/34/EU.

Ämnesområden

Transportörer (14.300) Transportörer (53.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 620:2021

Transportörer och transportsystem - Säkerhetskrav för fasta transportband för lösa massor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Transportörer och Staplingskranar, SIS/TK 608

Internationell titel: Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for fixed belt conveyors for bulk materials

Artikelnummer: STD-80040098

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-10-12

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN 620:2021

Ersätter: SS-EN 620+A1:2010