Standard Svensk standard · SS-EN 17763:2022

Centrifuger - Centrifuger för fartygsbränslen - Fastställande av partikelsepareringsprestanda och certifierat flöde (CFR) vid kontrollerade testförhållanden

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17763:2022

Centrifuger - Centrifuger för fartygsbränslen - Fastställande av partikelsepareringsprestanda och certifierat flöde (CFR) vid kontrollerade testförhållanden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the procedure for the determination of the certified flow rate (CFR), a performance parameter for centrifuges, at specific fuel oil viscosities using a defined test oil and a defined test procedure.
This document is applicable to marine fuel centrifuges.
All values reported as CFR capacities are verified measured values on a defined CFR test bench.
Separation efficiency is determined by a defined particle counting method.
Scaling based on Stoke’s law and disc stack design is excluded from this document.

Ämnesområden

Centrifuger (14.550) Marina motorer och drivsystem (47.020.20) Rörledningssystem (47.020.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17763:2022

Centrifuger - Centrifuger för fartygsbränslen - Fastställande av partikelsepareringsprestanda och certifierat flöde (CFR) vid kontrollerade testförhållanden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Centrifuger, SIS/TK 256

Internationell titel: Centrifuges - Marine fuel centrifuges - Determination of particle separation performance and certified flow rate (CFR) under defined test conditions

Artikelnummer: STD-80038484

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-10-11

Antal sidor: 36